Aritmi nedir

Kalp atımının normal ritminin bozulması. Kalbin atımına yol açan sinirsel uyarılar kalpte belirli bir alanda beürir ve kulakçıklardan geçip karıncıklara ulaşarak bunların sırayla kasılmasını sağlar. Bu mekanizmayı bozan herhangi bir anormallik, aritmiye yol açar. Yüksek dozda verilen kinidin ve dijital gibi bazı ilâçlar, anestezik maddeler, kan basıncının yükselmesi, duygusal gerilimler, bedensel yorgunluklar aritmi nedeni olabilir. Kalbin yavaşlaması bradikardi, hızlanması ise taşikardi adını alır. Taşikardi, genellikle vücudun yoğun çalışması sonucu görülür. Kalp atımının bradikardi ya da taşikardi olarak tanımlanan tempo değişiklikleri önemsizdir. Fakat kulakçık (atrium) flatteri, kulakçık fibrilasyonu, karıncık (vantrikül) fibrilasyonu, ekstrasistol, pulsus alternans ve paroksismal taşikardi, kalp kasının görevini etkileyen ciddî tempo bozukluklarıdır.