Bir gencin ilk deyimi fahişeyle olabilir mi

Kimi gençlerin ilk deneyimleri fahi- şelerle olmaktadır. Doğal olarak burada ilişki bir başkasıyladır, yani bir ilerleme söz konusudur. Yine de bu deney pek salık verilmez. Çünkü baştan çarpıktır, cinsel istek para karşılığı doyuma ulaşacaktır. Ama para karşılığı zevk elde etmek, duygu karşılığında zevk elde etmekten çoğu kez daha kolaydır.

Oysa gencin, erkek olduğunu kendisine kanıtlayabilmesi için tek olasılık bir kadına sahip olmaktır. Flört genç için yalnızca bir uzlaşmadır. Gencin, isteklerini sınırlandırmasına, öpücükler ve okşamalarla yetinmesine neden olmaktadır. Oysa egemen olma gereksinimi, erkek saldırganlığı tam bir utku gerektirmektedir. Yine de flört hiç değilse genç erkeğin genç kızları daha iyi tanımasını sağlamakta; onun çeşitli konularda korkularını yenmesini, duygularını denetlemesini, cinsel isteklerine bir şefkat ve dürüstlük duygusunun eşlik etmesi gerektiğini öğretmektedir.

14 – 16 yaşındaki genç kızda cinsellik aynı ölçüde güçlü değildir. Genç kız için her şeyden önce duygusal bir aşk önemlidir. Fizik zevk gönlün ve zihnin coşkusundan sonra gelmektedir. Genç kız genellikle sevecen sözler, kadınlığı ve çekiciliği konusunda kendisine güven verecek belirtileri bekler. Bunlar genç kızı bir hayal dünyasına sürükleyecek o da çoğu kez bir kız arkadaşına içini açarak ya da anı defteri tutarak duygularını dile getirmeye çalışacaktır.

Rahatça davranma özgürlüğüne sahip olsalar da, genç kızlar, en azından uzun bir süre cinsel ilişkide bulunma gereksinimi duymazlar.

İlk öpücük oyunun kurallarından verilen bir ödündür. Genç kızlar başkaları gibi davranmış olmak için öpüşürler. Çoğu grup dışı bırakılmamak, arkadaşlarınca mızıkçılıkla suçlanmamak için öpüşmeye razı olurlar. Zevk daha sonra, bir dokunuşun, sarılışın, dansın rastlantısı sonucu hissedilmeye başlar. Annelik işlevi genç kızı sorumluluklarının bilincinde kılar ve onu kendi kendisine karşı korur.