Çıkmaz ne demektir

İçi boş organların, üç yanı kapalı, bir yanı açık boşluklarla sonuçlanan bölümlerine verilen ad. Bağırsak kanalında normal olarak bulunan ve tıp dilinde körbağırsak olarak adlandırılan bölüm bir çıkmazdır. Dölyatağı içi hayatta bulunan ve normal şartlarda körelip ortadan kalkması gereken bir ince bağırsak yan çıkıntısı bazen kaybolmaz ve içinde besin artıklarının birikip iltihaplanmasına yol açabileceği bir çıkmaz halinde kalır. Bu çıkmaza Meckel çıkmazı denilir.

Dölyolu içine uzanan dölyatağı çevresinde, dölyolunun oluşturduğu çıkmazların da hem anatomi, hem de klinik uygulama açılarından önemi vardır. Ön, sağ yan, sol yan ve arka dölyolu çıkmazları denilen bu çıkmazlardan özellikle arka çıkmazdan, dölütün dölyatağı içindeki normal yeri dışında bir alanda gelişmesi (dış gebelik) durumlarında teşhis amacıyla yararlanılır. Karın iç zannın sınırladığı karın boşluğunun en alt noktası olan ve Douglas çıkmazı denilen bir çıkmazla, bu dölyolu arka çıkmazı arasında başka bir organ bulunmadığından, dölyolu arka çıkmazına 34 cm uzunluğunda bir iğne sokulunca, karın içi boşluğuna ulaşılmış olur.