Cinsel ağrının nozolojik kabusu

Çoğu uzman sınıflandırmaya gösterilen ilginin klinik kaygılarla çok alakalı olmadığını düşünse de, biz buna katılmıyoruz. Bir sorunun nasıl sınıflandırıldığının genellikle bu sorunun kim tarafından ve nasıl tedavi edileceğine dair önemli çıkarından olur. Vajinismusun yineleyici kas spazmlarından kaynaklandığı konusunda bir fikir birliği olsa da, bu sorun bir psikojenik cinsel işlev bozukluğu olarak sınıflandırılmakta ve öncelikli olarak cinsel terapistier tarafından tedavi edilmektedir. Son zamanlara kadar, mantıklı bir mütehassıs dâhil hiç kimse pelvik kas sisteminde uzman birini dikkate almamıştır. DSM-IV-TR bir cinsel işlev bozukluğu olarak ?genel tıbbi duruma bağlı olmayan disparoni? şeklinde sınıflandırma yaptığı için, bu sorunla ilgilenen birincil klinisyenler genellikle cinsel terapistler olmuştur. Dolayısıyla bunların cinsel konulara odaklanması, ağrıyı göz ardı etmesi ya da ağrıyı cinsel yetersizliğin bir sonucu olarak görmesi şaşırtıcı bir durum değildir.

Yakın zamanda, vajinismus ve disparoninin sınıflandırmasına başka uzman grupları da ilgi göstermeye başlamıştır (Basson vd., 2000). Bunların sınıflandırma girişimleri sadece cinsel ilişkiyi engellemesiyle alakalı olmamış, aynı zamanda ağrıya ve varsayılan mekanizmalarına da ağırlık vermiştir. En aktif grup, Uluslararası Vulvovajinal Hastalıklar Çalışma Grubudur (ISSVD -International Society for the Study of Vulvovaginal Disease). En son ileri sürülen ISSVD sınıflaması, konumuna, dışsal bir uyaran tarafından ortaya çıkarılıp çıkarılmadığına ve bilinen bir hastalıkla ilişkili olup olmadığına dayanarak ağrıyı ayırt etmektedir. Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu ve Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Demeği; 1997) gibi başka gruplar da sınıflandırma girişiminde bulunmuştur. Bu artan multidisipliner alaka büyük olasılıkla yeni tedaviler açısından başarı kaydedecek olsa da, disparoni, vajinismus ve pelvik ağrısı gibi eski tam sınıflandırmalarına ilaveten genelleşmiş, temel ya da disestezik vulvodini, vulvar vestibulit, vestibulodini, fokal vulvit vb. yeni terimlerle dolu bir literatür yaratmıştır. Tablo 5,1, penetrasyona bağlı şiddetli bir vulvar ağrı yaşadığım söyleyen bir kadının farklı uzmanlardan tam aldıktan sonra nasıl çok farklı yollarla tedavi edilebildiğini göstermektedir.

Tablo 5,1, tanınmış uzmanların önerdiği daha az rastlanan tedavileri ya da mevcut müdahaleler fayda sağlamadığı için kadınların denediği gittikçe artan sayıdaki alternatif tedavileri içermemektedir. Günümüzde çok sayıda profesyonel disiplin bu konuya dâhil olsa da, ağrıya yol açan olası mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir.