Cinsel davranış bozuklukları

Cinsel davranışta görülen sapmalar, tarihin en eski dönemlerinden beri toplum için önemli bir sorun olmuştur. Bu yazıda cinsel sapmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.
Mısırlı Firavunlar için, yakın akraba, hatta kardeşleriyle evlenmek krallığın görevlerinden biriydi; homoseksüellik, eski Atina’da yaşayan her delikanlının yaşantısının olağan bir parçasıydı; günümüzde, sinema ve televizyon Filmleri, kitaplar ve hatta reklâmlar bile o denli sadizm ve mazohizm ile dolu ki, dışarıdan bakan bir gözlemci XX. yüzyıl dünyasında bu tür cinsel tutumların kişilerin yaşantısında çok önemli bir rol oynadığı kanısına varabilir.

Yüzyıllardan beri insanoğlu, cinsel «sapıklardan», cinsel bakımdan «terse dönük» kişilerden söz edip durmuştur. Her iki terimde de «sapma» ve «dönme» sözcükleri dikkati çekmektedir. Bu sözcükler, normal bir cinsel tutumun yarlığını gerekli kılmaktadır. Bu durumda şu soru ortaya çıkmaktadır: «Normal cinsellik nasıl tanımlanabilir?» Bu soruyu cevaplarken, bugün «sapıklık» olarak nitelenen tutumların çoğunu tarihin şu ya da bu devrinde «normal» sayılmış olduklarını unutmamak gerekir.
Eğer bir toplumda «sapıklık» olarak nitelenen bir davranış başka bir toplum tarafından normal sayılıyorsa, gerçek sapıklık nedir? Terse dönüklük nasıl, tanımlanabilir? Sapıklığı tanımlamak için psikolog ve sosyologların kullandıkları genel ve evrensel ölçü çoğu zaman duygusal olgunluk kavramı olmuştur.

Duygusal yönden olgunluğa erişmiş bir kişiliğin birçok nitelikleri vardır. Bunların en önemlilerinden biri, kişinin karşı cinsten biri ile mutlu bir cinsel ilişki kurabilme yeteneğidir; insanın kurabileceği en olgun ilişki işte budur. İki kişi arasında bu tür bir ilişkinin kurulabilmesi, için, her iki tarafın da çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan sevgi ve suçluluk duygularının yol açtığı sorunları çözmüş ve tam bir özgürlükle, tüm çocukluk korku ve bağlantılardan arınmış olarak yakınlaşabilmeleri gerekir. Gerçek sapık, önemsiz bir ayrıntıya aşırı derecede önem veren, bu yüzden, cinsel birleşmeden hiç bir zaman tam olarak zevk duyamayan kimsedir. Sapık kadın ya da erkek için ya cinsel birleşmenin yanında ek olarak, ya da cinsel birleşmenin yerine geçecek bir hareket gereklidir. Eğer bir kimse, herhangi bir nedenden dolayı alışılagelmiş cinsel birleşme şeklinden hiç bir zevk almıyorsa, o kimsenin normalden saptığı söylenebilir. Ama, genellikle «cinsel sapıklık» olarak nitelenen bir takım cinsel birleşme şekillerini, arada sırada değişiklik olsun diye deneyen bir çiftin sapık ya da olgunluğa erişmemiş kişiler olduğu ileri sürülmez. Tam tersine, sevişme eyleminin ilgi çekici olması her zaman için yararlıdır. Sapık kişi, tutku haline gelen bir takım anormal davranışlar olmadan cinsel birleşmeyi kesinlikle gerçekleştiremeyen kişidir.