Cinsel terapide tedavinin rolü

Gerek hastanın gerekse partnerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi tıbbi uygulamaların çoğunda maalesef çok fazla önemsenmez. Oysaki bu değerlendirme cinsel terapinin önemli bir unsurudur. Bir vakayı etkili bir şekilde formüle etmek ve tedavisini planlamak için çiftle hem birlikte hem de bireysel olarak görüşmek gerekir. Ne yazık ki gerçek uygulamada genellikle bu yapılmaz. Doktorlar çoğunlukla partnerlerle görüşme yapmazlar, bu tür değerlendirmeleri yapmaya pek fazla zamanları olmadığım ya da ödeme yapılmadığını dile getirirler. Her şeye rağmen, bu kitaba katkıda bulunanların çoğu cinsel terapinin özünde çift terapisi olduğunu kabul eder -partner dahil edilmediğinde, önemli bilgiler gözden kaçırılır ve terapinin sonucu tehlikeye düşer.