Cinsel terapinin amacı

Cinsel terapinin en önemli amacı, önceden belirlenmiş bir dizi objektif cinsel ölçütten ziyade en etkili ve en az maliyetli yöntemleri kullanarak hastaların daha tatmin edici bir ilişkiye ve kaliteli bir yaşama ulaşmalarını sağlamak oldugıı öne sürülebilir.

Gerçekçi bir bakış açısından bakıldığında, cinsel terapinin başarısını değerlenndirmek klinik çalışmaların başarısını değerlendirmekten oldukça farklıdır, dinsel terapide cinsel temasın sıklığıyla, boşalma gecikmesindeki ya da koital orgazmdaki değişikliklerle pek ilgilenmeyiz. Bizi ilgilendiren, hastanın cinsel özgüvenin, hazzın ya da yakınlığın arttığına ilişkin söyledikleridir. Anketlerin üzerindeki sayısal puanlar genellikle hastanm fenomonolojik tecrübesini ya da tedaviye yönelik ifade etmediği kişisel umutlarını yakalayamaz. Bazen örseleyici bir ilişkiyi sonlandırmak ya da bırakmak, kişisel gelişimi ve tedavinin başarılı olduğunu gösterir. Araştırmalar, tedavi sonucunun daha sıkı ve nicel bir şekilde değerlendirilmesini talep etmektedir. Burada bile, anlamlı sonuçlara ilişkin verilerin nelerden oluştuğuna dair bir anlaşmazlık vardır (Althof vd., 2005).

İleride görülecek vaka tartışmaları, sonucun değişkenliğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bazı durumlarda kişi ya da çift, cinsel işlevin tamamen geri gelmesiyle ve duygusal yakınlığın canlanmasıyla terapiyi tamamlar. Bazı durumlarla, elde edilen başarılar daha istikrarlı ereksiyon, daha güvenilir orgazm ya da ığrısız acısız sekstir, ama bunlara sadece orta düzeyde olan bir ilişki doyumu eşlik eder. Her bölümde, tedavi sonucunda payı olan etkenler ele alınmaktadır, okuyucunun anlaması gereken, cinsel terapinin her bir bozuklukta uygulanan müdahaleleri kapsayan, ?yemek kitabına? benzer bir şey olmadığıdır. Bunun yerine, cinsel terapi ?tesadüfi olaylardan?, hastanın motivasyonundan, durumsal unsurlardan, uygun zamanlamadan etkilenen, hastaya, çifte ve terapiste özgü bir simyayı yansıtır. Kısacası, iyi olmak kadar şanslı olmak da önemlidir.