Doğurganlık monitörü

Günümüzde artık, bir kadının en doğurgan olduğu dönemi yumurtlama civarındaki üç gün evde kullanılabilecek test edici aletlerle kesin olarak saptamak mümkün
LH (Lüteinizan Hormon) seviyesindeki değişimlere göre sonuca varılan idrar testleri bunlardandır.

Âdet döneminde bu hormondan az miktarda bulunmasına karşılık, hormonun seviyesi yumurtlamadan yaklaşık 36 saat önce hızla yükselir. Ve yumurtalıktan yumurtanın bırakılması için tetiği çekme işlevini görür. Bu şiddetli yükseliş anı, kadının en doğurgan olduğu zamandır. Bu test, kadının âdet döneminin uzunluğuna bağlı olarak, son âdetten sonraki günlerde ve her gün aynı saatte uygulanmalıdır.
Bu testte idrarın içine sokulan plastik bir çubuk LH?yi renk değişimiyle kaybeder ve sonuç bir renk kartı üzerinde kontrol edilebilir. Şüphesiz bu aletler gebelikten korunmaktan çok gebe kalmak isteyen kadınların işine yarar. Böylece en doğurgan oldukları zamanı kolaylıkla bulabilirler. Yumurtlama çevresindeki üç gün gebe kalmanın en kolay olduğu zamandır. Ancak unutulmamalı ki bazı spermler 72 saate kadar aktif kalabilirler, yine âdetlerde de birtakım düzensizlikler söz konusu olabilir. Sonuç olarak, bütün ay boyunca gebe kalmak mümkündür.

Âdetleri düzenli olan kadınlar, en doğurgan oldukları dönem aşağı yukarı her ay aynı günlere denk geldiği için zamanı bilebilirler. Fakat âdetleri pek öyle düzenli olmayanların testi her ay yeniden uygulamaları gerekir. Yumurtlamadaki değişiklikleri saptamanın bir başka yolu da gövdedeki elektrik yüklerini ölçmeyle mümkün olabilir. Bazı araştırmacılar, bunu yapabilecek bir “sihirli kutu”ya sahip olduklarını iddia ediyorlar.
Lüteinizan hormonunun artışına bağlı olarak idrara daldırılan çubuğun rengi değişir.