Elektroansefalografi nedir

Bilim, beynin çalışmasını açıklama yolunda henüz ilk adımlarını atmaktadır. Beynin en gelişmiş bir kompüterden daha karmaşık olduğu düşünülürse, buna şaşmamak gerekir.

XIX. yüzyılın sonlarında, beynin bir elektrikli cihaz olarak düşünülebileceği görüşü benimsenmiştir. Köpek beyni üzerinde yapılan deneyler, beynin çeşitli bölümlerinde çeşitli elektrik güçleri olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra yapılan araştırmalar, beynin, elektrokimyasal bir nitelik taşıdığını, nöronların yani sinir hücrelerinin birbirleriyle, kimyasal ve elektriksel dürtüler aracılığıyla ilişki kurduklarını ortaya koymuştur.

Son 30 yıldır bilginler, araştırıcılar, doktorlar beyinle ilgili birtakım hastalıkların teşhisine yarayan bir araştırma aletini kullanmaktadırlar. Elektroansefalografi denilen beynin elektrik gücünü tesbit edip yorumlama, tasarı olarak ilk önce 1929 yılında, Almanya’daki Jena Üniversitesi araştırıcılarından Dr. Hans Berger tarafından ortaya atılmıştır.

Berger, yıllarca süren bir çalışmadan sonra, insan kafatasına bağlanan elektrotlardaki güç farkını kâğıt üzerine geçirebilmiştir. Birçok önemli bilimsel buluşlar gibi, Berger’in buluşu da önceleri ilgiyi üstüne çekememiştir. Gerek çalışma arkadaşları, gerek öbür uzmanlar, beyin dalgalarının kaydedilebileceğini, çeşitli dalga biçimlerinin var olabileceğini kabul etmemişlerdir. Ancak İngiliz bilgini Lord Edgar Adnan bu tür dalgalan kaydederek konunun geçerlilik kazanmasını sağlamıştır.

Beynin içindeki nöronlar aralıklı olarak elektrik gücü üretirler ve bu düzensiz etkinlik, bilinmeyen bir sisteme uyarak düzgün ritimli dalgalara dönüşür. Bu sürecin nasıl ve niçin gerçekleştiği henüz bi inmemektedir. Ufak dürtüler, beyin içine yerleştirilen çok küçük elektrodlar yardımıyla kaydedilir; ancak bu, beynin yalnız birkaç kesiminde yapılabilir. Kafatasının bütün yüzeyinde kaydedilen beyin dalgalarını oluşturan etkenler hâlâ bilinememektedir. Elektroansefalograf, tıpkı elektrokardiyografi cihazı gibi, çeşitli noktalardaki elektrik gücü farklarını kaydeder. Elektrotlar duyarlı galvanometrelere bağlanır; bulunan çok ufak (1 voltun 100 milyonda biri katında) voltaj farkları bir kâğıda çizilir. Kâğıttaki çizgilere elektroansefalogram denilir.

Bazen, özellikle sinir ameliyatları sırasında elektirotlar doğrudan doğruya beyne yerleştirilir, Bu yolla yapılan kayda elektrokortikogram ya da kortikal elektrogram adı verilir. Beyin dalgalarının kaymağı bilinmemekle beraber, elektroansefalografi metodundan, sara gibi önemli beyin rahatsızlıklarının teşhisinde yararlanılmaktadır.