Enjeksiyon nedir

Şırınga (enjektör) adı verilen bir aygıtla dokulara ya da kana tedavi edici eriyiklerin iletilmesi. Enjeksiyon yoluyla verilen ilâçların ağızdan alınanlara oranla üstünlükleri vardır. Gerçekten de bu yöntemde, ilaç dozu kolayca ayarlanır, ilâcın etkisi daha çabuk oluşur, ilâç belirli bir bölgeye yoğun olarak verilebilir.

Enjeksiyon deri altına (entradermık) den altı dokusuna, (hipodermik) ve genellikle kas arasına (entramüsküler) yapılır. Öte yandan bu yöntemle eriyikler ve bu arada kan ya da plazma, doğrudan doğruya toplardamarlara atardamarlara, kalp boşluğuna da ulaştırılabilir. Ayrıca plevra boşluğuna, eklemlere, omurgaya, kafatasına da enjeksiyon yapılabilir. Kaslara ve deri altına yapılan enjeksiyonların yapımının basit olmasına karşılık, öbür enjeksiyon türlerinin mutlaka bir hekim tarafından uygulanmaları gerekir.

Enjeksiyon yapmak için kullanılan en yaygın aygıt şırıngadır. Ucunda bir iğne bulunan içi pistonlu cam bir borudan oluşan şırınganın uzunluğu ve kalınlığı, içine koyulacak sıvıya ve kullanılacağı yönteme göre değişir. Enjeksiyonun başarılı bir şekilde uygulanması için özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, şırınganın, içine ilâç çekilmeden önce yeterince sterilize edilmesidir. Bunun gibi enjeksiyonu yapan kişinin de ellerini dezenfekte etmiş olması ve enjeksiyonun yapılacağı deri bölümüne de aynı işlemi uygulamış olması gerekir.

Deri altı dokusuna ve kas arasına, yapılan enjenksiyonlar genellikle hastabakıcılar ya da iğneciler tarafından yapılabilir. Öbür enjeksiyonlar ise, uygulama tekniğinin zorluğu ya da yol açabilecekleri tehlikeler nedeniyle mutlaka bir hekim tarafından yapılmalıdır.