Fizik tedavisi nedir ve nasıl yapılır

Önemli bir Hastalık sırasında, vücudun çeşitli kesimleri, felç ya da kullanılmama sebebiyle hareketsiz kalmışsa, kaslara ve eklemlere tekrar işleyebilmeleri için yardım etmek gerekir. Bu yardım vücut hareketleri yaptırmakla sağlanabileceği gibi sıcaklık, masaj ya da ışınlama yoluyla da olabilir. Bu tedaviyi fizik tedavisi uzmanı yürütür.

Fizik tedavisi herhangi bir hastalıktan sonra hastaya bağımsız ya da elden geldiğince bağımsıza yakın bir yaşam kazandırmak için tasarlanan programın bir bölümüdür. Bu program sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerde oldukça kalabalık bir ekip tarafından uygulanır. Bu ülkelerde fizik tedavisi uzmanı tıp doktorundan ayrı bir eğitim görmüştür. Ülkemizde ise, bu uzmanlık çok yeni ve henüz az yaygın bir uzmanlıktır. Fizik tedavisi uzmanının çalışmasının üç önemli yönü vardır. Bunlar çeşitli fiziksel ölçülerin uygulanması; hastanın güveninin, işbirliğinin, iyileşme isteğinin sağlanması ve nihayet hastaya bakmış ve bakmakta olan öteki tıp adamlarıyla işbirliğidir.

Fizik tedavisinin çeşitli yolan vardır. Vücut hareketleri, sıcakla, soğukla temas ettirme, masaj yapma, elektrik akımı, morötesi (üliravtyoie) ışınları verilmesi bunların başlıcalarıdır.
Fizik tedavisi uzmanı, doktorun teşhisinden ve tedaviyi tesbit etmesinden sonra, bunlardan hastanın durumuna en uygun olanı seçer.