Gebelik hapının başarı oranı

Haplar düzenli olarak ve hiç atlanmadan kullanıldığında, gebelikten koruma oranı % 96 dolayındadır.