Hamilelik ve cinsellik

Hamile kadınların cinselliğiyle ilgili yapılan bir çalışma sunulmuştur. Genelde, sonuçlar, hamilelik döneminde cinsel ilgide, koitus sıklığında ve orgazm sıklığında doğrusal bir azalma göstermektedir. Sonuçlar çeşitli nedenlerden dolayı dikkade incelendi. Birincisi, bu, retrospektif bir çalışmaydı. Doğum zamanı, kadından, hamilelik dönemi süresince cinsel örüntülerini anımsaması istendi. Bu tür, uzak geçmişte yaşanan olayların retrospektif ifadesi, seçici bellek ve daha yeni olayların hakim olduğu aktif bellekle çarpıtılır. Kişiler genel olarak rahatsızlık yaşadıkları için ve bu yüzden hamilelik döneminin dokuzuncu ayı süresince cinsellikle ügilenmedikleri için, hamilelik döneminin ilk ayları süresince cinsel aktivitelerinin azaldığına dair ifadeleri bu son bellekten etkilenir. İkinci olarak, görüşmecilerin tamamı genç erkeklerdi. Birçok kadının doğumdan hemen sonra kendilerini, genç erkek yabancılarla sekse hayli ilgili olarak tanımlamada gönülsüz olmaları akla yatkındır.

Bu metodolojik problemlerin dışında hamileliğin, bir çiftin seksüel ilişkisinde derin etkileri olan bir olay olduğu açıktır. Cinsel işlev bozukluğunu tedavi eden klinisyen, hastadan cinsel öykü alırken, hamilelik ve hamilelik sonrası periyoda ilgili dikkatli bir sorgulama yapmalıdır.