İnme nedir

Vücudun istemli kaslarının hareket yeteneğini kaybetmesi. İnme kasa hareket sağlayan sinir sisteminde meydana gelen anatomik bir zedelenmenin sonucu ise organik inme adını alır; böyle bir zedelenme yoksa işlevsel inme diye adlandırılır.

Aşırı heyecan, isteri gibi durumlarda ortaya çıkan işlevsel inmede kas körelmez ve yozlaşmaz.
Merkezsel inme merkezsel sinir sisteminin beyin kabuğunu omuriliğe bağlayan sinir yolunun ilk bölümünün sürekliliğini engelleyen bir zedelenmesi sonucunda oluşur. Merkezsel inme, zedelenmenin beyinde ya da omurilikte olmasına göre beyin ya da omurilik kökenli olur.
Çevresel inme ise sinir yolunun ikinci bölümünde yani omurilikten kalkıp çevresel kaslara ulaşan sinirlerde meydana gelen bir zedelenmenin sonucudur.

Merkezsel inmede kaslar kasılır, aşırı refleksler görülür, ancak inmeden etkilenen kaslar körelmezler. Çevresel inmede ise kaslar gevşektir, refleksler azalır ya da hiç görülmez, kas körelir.
Karma inmede ise merkezsel ve çevresel inmelerin nitelikleri birlikte görülür.
İnme olayı vücudun etkilenen bölümüne göre çeşitli adlar alır. Vücudun bir yarısını etkileyen inmeye hemipleji, iki yarısını etkileyen inmeye dipleji adı verilir. Eğer vücudun bir yarısındaki inme (hemipleji) den başka, vücudun öbür yanındaki kolda ya da bacaklarda inme varsa inmeye tripleji adı verilir.