İşeme bozuklukları

Sidiğin vücuttan atılmasıyla ilgili bozuklukların tümüne verilen genel ad. Çeşitli sebeplerle meydana gelen işeme bozukluklarının değişik biçimleri vardır. Sidik tutamama hayatın her döneminde, meselâ gençlikte, yaşlılıkta, hastalık sırasında ve hatta sinirsel gerginlik durumunda görülür. Bu bozukluk baş gösterdiğinde, sidik torbası sidiği tutamaz ve yarı dolu torbadan sürekli bir sızıntı olur. Sidik torbasının ters yüz olup karın çeperine açılması ve leğen kemiklerinin çok ayrık durmaları da bu bozukluğa yol açan sebeplerdir. Bir sinir hastalığı ya da omurilik sinirlerinin zedelenmesi sonucunda, sidiğin atılmasını denetleyen büzücü kasların işlemez hale gelmesi de sidik tutamamaya yol açar. Mesela, omurga kanalının arka çeperinde bir açıklık kaldığı ya da omurilik dokularında sertleşme olduğu durumlarda, uyarıların omurilikten beyne iletilememesi yüzünden kaslar denetlenemez ve sidik tutamama durumu baş gösterir. Sidik yollarında ortaya çıkan mevzii sakatlıklarda sidik tutama maya sebep olurlar.

Sidik torbasının kasılıp kalması ve erkeklerde prostat bezinin, siyeğin ya da sidik torbasının iltihaplanması da bir tür sidik tutama maya yol açar. Bu durumda, sidik torbası normal zamanlarda olduğu gibi, belli aralıklarla boşaltılır; ancak işeme isteği birdenbire belirir ve hasta bu ihtiyacının önüne geçemez. Bu tür sidik tutumama, sebebi tesbit edildikten sonra kolayca tedavi edilebilir. Bazı durumlarda kasılmayı önleyici ilâçlar da olumlu sonuçlar vermektedir.
Ruhsal gerilimle ilgili sidik tutamamada sidik torbası, öksürme, hapşırma, birdenbire yapılan bir hareket ya da diyaframın ani kasılması sonucu meydana gelen karın basıncı gibi etkenlerle uyarılarak boşaltılır. Bu tür sidik tutamamada büzücü kaslarda bir zayıflama, zedelenme ya da sinir sisteminde bir hastalık baş göstermiş olabilir.
Kadınlarda, özellikle doğum sonrasında alt karın boşluğunda ortaya çıkan güçsüzlük de sidik tutamamaya yol açar; bu durum büzücü kasların güçlendirilmesini amaçlayan bir tedaviyle iyileştirilir.

Bir başka işeme bozukluğu olan sidik tutulması, sidiğin zaman zaman irade dışında tutulmasıdır. Bu durumda genellikle bir tıkanıklık söz konusudur; dolu ve gergin sidik torbası, karın boşluğunun ortasında hissedilir. Sidik tutulmasının sebebi büzücü kasların iyi çalışmadıkları doğuştan bozukluklar, ya da uzun süreli zedelenmeler ise, sidiğin sidik torbasına siyek yoluyla ince bir fefiru sokularak akıtılması gerekir.

Erkeklerdeki işeme bozukluklarının diğer sebepleri, prostat bezinde ur bulunması ya da bu bezin genişlemesi olabilir ve bozukluk prostat bezinin çıkarılmasıyla giderilir. 3azı kadınlarda siyek, doğum sırasında siyek ağzına çok yakın olan dölyolunun gerilmesi sonucu zedelenebilir. Sistit denen sidik torbası iltihaplanmasında ise sık sık işeme isteği duyulur; sidik bulanıklaşır ve işeme sancılı olur. Bazı durumlarda bu hastalığa cinsel birleşmenin de yol açtığı sanılmakta ve sebep olarak siyeğin sürtünme sonucu mikroplara karşı dirençsiz hale gelmesi gösterilmektedir.
Sık işeme de çok görülen bir işeme bozukluğudur. Bu durumda sidik normalden çok üretildiğinden, sidik torbasının sık sık boşaltılması gerekir. Sık işemeye, aşın miktarda su ya da sulu maddeler içmek ve şeker hastalığı gibi bazı hastalıklar yol açabilir.

Sidik torbası iltihabı sonucu ortaya çıkan sidik zorluğunda, sidik sık sık fakat küçük miktarlarda atılır. Sidik zorluğu heyecanlanan ve ruhsal bir gerilim içinde olan kişilerde de görülür. Böyle durumlarda sidik torbası gevşeyemediğinden, işeme normalden sık olur.
Uykuda sidik tutamama ya da yatağa işeme denilen işeme bozukluğu çocuklar ve yeni yetmeler arasında yaygın olup, genellikle ruhsal gerilim sebebiyle ortaya çıkar.
İşeme bozukluğu olan hastalar için, tedaviden önce ve sonra ya da tedavinin yapılamadığı durumlarda sürekli kullanılmak üzere hazırlanmış cihazlar vardır. Erkek hastalar gündüzleri bir kılıfla penise takılan ve huniyle bir torbaya bağlanan cihazlar kullanırlar. Bu cihaz bir kuşakla bele tutturulur. Geceleyin kullanılan cihazda kılıf ve huni uzun bir boruyla bir şişeye bağlanarak, sidiğin hasta yatakta dönerken dökülmesi önlenir. Sidik tutamama durumu çok ağır değilse, plastik bir torba da yeterli olur.

Kadınlar için kullanılan cihaz kadın dış üreme organını olduğu gibi kaplayıp, sidiği plastik bir çantaya toplayan bir hunidir. Ancak bu tür cihazlar, erkekler için hazırlanan cihazlar kadar kullanışlı olmamaktadır.