Kadında Orgazm

Freud’dan bu yana, kadının iki ayrı çeşit orgazma erdiği kabul edile geldi:

Klitorise bağlı, yüzeysel, dış orgazm.

Vajinaya bağlı, derin haz doğuran orgazm.

Gerçekten de altmış yılı aşkın bir süredir, Freud ve tilmizlerinin, bu arada özellikle Helene Deutsch’un izinden yürünerek, klitorisin sağladığı zevkin olgunlaşmış, ilkel bir zevk olduğu, buna karşılık tek gerçek cinsel hazzın vajinaya bağlı kaldığı kabul edile gelmiştir.

Böylece şu ayrım çıkarılmıştır ortaya:

Bir yanda, ulaşılması kolay ama entipüften, değersiz bir ikinci sınıf zevk vardır; öte yanda ise iç, derin, gizemli ve kadının cinsel olgunluğunun biricik belirtisi olan temel haz.

Bu kavramlar sayısız kadının cinsel zevkten uzaklaşmasına, hiç değilse kendilerini böyle bir hazzı daha doğuştan tatmaya yazgılı görmesi yol açmıştır.

Freud’a göre küçük kız çocukların mastürbasyonu, klitoris zevkini keşfetmelerine, tatmalarına yol açmakta, ama cinsel etkilenmelerinin klitoristen vajinaya aktarımını zorlaştırmaktaydı.

Sözün kısası, cinsellik anlayışına yayılıp yerleşmesine büyük çapta katkıda bulundu.

Cinsel ilişki boyunca klitoris, kendini örten başlığı tarafından ritmik olarak uyarılır. Ayrıca bu başlık da, kamışın gidiş gelişleriyle uyarılmaktadır. Dolayısıyla, klitoris, normal cinsel ilişkiye daima katkıda bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, vajina orgazmına eremedikleri için umutsuzluğa kapılan kadınların endişeleri yersizdir.

Salt klitoris kökenli ya da salt vajina kökenli orgazm diye bir şey yoktur. Fizyolojik plandi bir tek orgazm vardır: O da bütün vulvanın ve vajinanın alt üçte birinin katkısıyla gerçekleşen orgazmdır.

Bu noktada en önemli olan şey cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşabilmektir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, kadın cinselliği konusundaki görüşlerimizi yeni baştan ele alıp irdelememiz gerekiyor. Bu konudaki bilimsel araştırmalar henüz başlamış bulunmaktadır. Şu anda kesinlikle söyleyebileceğimiz, en kısa zamanda sıyrılmamız gereken yanlış düşüncelere yaslanarak yaşaya geldiğimizdir. Asıl zorluk da budur zaten: Herkesçe öteden beri baş tacı edilen düşünceleri bir yana itip yeni bilimsel buluşlara merhaba demek.