Kanser ilaçları ve aşılarının etkileri

Urların ameliyatla çıkarılıp atılamayacak ve ışın verilemeyecek kadar yayılmaları çok görülen bir durumdur. Ur niteliği göstermeyen kanserler (lösemi vb.) ise, zaten vücuda yayılmış durumdadır. Bu durumlarda tedavi ilâçlara dayanır. Çok sınırlı durumlar dışında ilâç tedavisi kanseri iyileştirmez; ayrıca ilâçların yan etkileri de çoktur ve bazen yararlarını azaltacak dereceye varabilir. Ayrıca ilâçlar yalnız kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemekle kalmayıp normal hücreleri de etkilerler. En çok etki altında kalan dokular kemik iliği, yumurtalıklar, er bezleri, bağırsaklar, saç dibi kesecikleri ve sidik torbasıdır. Bütün bunlara rağmen, kanserle savaşta en büyük ilerleme ilâç tedavisi alanında görülmektedir. Yakın zamana kadar kanser hücrelerini yok eden ilâçlar yoktu. Ancak son yıllarda bazı urların asparaiinaz adlı bir enzime cevap verdiği anlaşılmış ve ilâç tedavisi konusundaki çalışmalar bu yönde yoğunlaştırılmıştır. Kanserin ilâçla tedavisinde en ilginç sonuçlar, bazen tedavisiz, kendiliğinden iyileşebilen tümörlerde görülmektedir. Koryokarsinoma, Burkitt lenfoması ve retinoblastoma bu tür kanserlerdir. Bu hastalar, içinde bağışıklık cismi bulunan insan kanı serumu verildiğinde, geçici olarak iyileşmektedirler. Bu gözlemler insan vücudunun doğal savunmasının bazı kanser türleri karşısında etkili olabileceğini düşündürmektedir. Organizmanın doğal savunma mekanizması çok sayıda kanserli hücreyi yok edememekte, ancak küçük çapta toplulukları yok edebilmektedir, örneğin ameliyattan, radyoterapiden ve ilâç tedavisinden arta kalan az sayıda hücre vücut tarafından zararsız duruma getirilmektedir.