Kardiyak hastalıklar

 

Taylor (1999), kalp krizini takiben hastaların %75?inin cinsel faaliyeti azalttığını veya bıraktığını ve konjestif kalp yetmezliği olan hastaların %80?inin cinsel etkinliğe girme konusunda belirgin sorunlar veya yetersizlikler yaşadığım söylemektedir. Oysa cinsel faaliyet oldukça düşük bir enerji çıkışı -iki kat merdiven çıkmayla veya yirmi dakikada 1 mil yürümeyle hemen hemen aynı gerektirmektedir (Jackson, 2000). Kronik koroner arter hastalığı olan erkeklerin %75?i az çok erektil disfonksiyon yaşamaktadır (Kloner vd., 2003). Damar sertliğinin kalp ve başka damarlar kadar genital kan akımını da etkilediğini düşünürsek bu şaşırtıcı değildir (Debusk vd., 2000). Kardiyak ilaçlar da soruna katkıda bulunmaktadır (Sainz, Amaya, & Garcia, 2004). Hastalann ve partnerlerin yakınlık azalmasına gösterdikleri nedenler, salt istek kaybından veya karşılık verme yetersizliğinden daha karmaşıktır ve genellikle kronik bir hastalığın çok yönlü endişelerinin ve streslerinin yanı sıra seks sırasında kalp krizi yaşamaya yönelik yersiz korkuları yansıtmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, ikinci risk son derece düşüktür ve kalp hastalanmn çoğu, sonunda her türlü cinsel seçenekle sonuçlanacak nonkoital duyumsal egzersizlere kademeli olarak yeniden başlamaya teşvik edilebilir.