Kaşıntı nasıl meydana gelir

vücudun bir yerinde hissedilen hafif yanma ya da batma. Vücutta yerel ya da yaygın olarak iç (iç nedenlerden doğan kaşıntı) ya da dış (dış nedenlerden doğan kaşıntı) nedenlerle kaşıntı meydana gelebilir. Uyuz, kurdeşen, ter bezleri yangısı, döküntülü hastalıklar, sanlık, bağırsaklarda ve deride asalakların oluşturduğu çeşitli hastalıklar vb. kaşıntıya yol açan başlıca nedenlerdir. Kış aylarında soğuk hava nedeniyle de kaşıntı meydana gelebilir.

Basur, anusta oluşan çatlaklar, fistül, prok tit (rektum yangısı), bağırsak kurtlan (genellikle tenyalar ve sivrikuyruklar) anus kaşıntısına yol açarlar.
Yerel yangılanma, şeker hastalığı ve frengi vulvada kaşıntı meydana getirir. Vulvada hiç bir neden olmadan da kaşıntı başlayabilir.

Kaşıntının tedavi edilmesi için, ya kaşıntıyı meydana getiren nedenler araştırılır (kurtlar, basur, çatlak. vb.), ya da belirtileri incelenir. Kaşıntının meydana geldiği kısım temiz tutulur; tedavi pansumana, pomat ya da toz şeklinde il4ç uygulamasına dayanır.
Pansumanın deriyi kurutup nemliliğini kaybettirmemesine dikkat edilir; aksi halde deri gerilir ve bu durum da kaşıntıya yol açar.