Kimi sporlar kızlık zarının yırtılmasına yol açabilir mi

Sürekli binicilikle, bale kızlık zarının yırtılmasına yol açmakla suçlanır. Bu bize pek olanaklı görünmemektedir. Buna karşın kimi kazalar, örneğin attan düşme ya da kazık üzerine düşme gibi kazalar, apışarasında yaraya yol açıp kızlık zarının yırtılmasına neden olabilir. Ama kestirilebileceği gibi bu tür kazalar çok enderdir.