Manganez nedir

Dokularda, çok küçük miktarlarda, bulunan bir metal. Tıpta kullanılan en önemli manganez preparatı potasyum permanganattır. Potasyum permanganat çok güçlü bir oksitleyici özellik gösterir. Çok seyreltik çözeltiler halinde, pis kokulu yaraları dezenfekte etmek ve ayaklarda terden meydana gelen kokuları gidermek için kullanılan potasyum permanganattan özellikle belsoğukluğu hastalığında yararlanılır. Bu durumda dölyatağı ya da sidik borusu seyreltik potasyum permanganat çözeltisi ile yıkanır. Potasyum permanganat ayrıca birçok zehirlenmelerde panzehir olarak kullanılır; organik zehirleri oksitleyerek etkinliklerini kaybettirir.

Manganez zehirlenmesi; Süreğen mangenez zehirlenmesi özellikle maden ocaklarında değirmenlerde çalışan işçilerle, devamlı maden tozu eleyen işçilerde görülür. Maden tozları solunma ve yutma yolu ile organizmaya girerler. Süreğen manganez zehirlenmesinin belirtileri sinirsel bozukluklar şeklinde ortaya çıkar Bu bozuklukların başlıcaları titremeler, vücudun kuvvetten düşmesi, ağlama ve gülmeler, mimik kaslarında sertleşmeler, yürüyüş bozuklukları, dokunma duygusunda meydana gelen yozlaşmalar ve ruhsal değişikliklerdir. Süreğen manganez zehirlenmesine karşı etkili bir tedavi yoktur. Yapılacak tek şey maden ocaklarındaki işçileri maden tozlarından korumaktır.