Menopoz dönemi

Regller, kırk beş – elli yaşlarına kadar her ay düzenli olarak gelir; sonra da genellikle kesilir.

Menopoz birdenbire de gelip bastırabilir, uzunca bir aybaşı düzensizlikleri döneminden sonra da gelebilir.

Bu menopoz öncesi dönemde bir takım çeşitli olaylarla karşılaşmaktayız. Gerçekten de kimi zaman yıllarca uzayabilen bu dönem boyunca akıntı gittikçe azalıp yavaşlayabildiği gibi tam tersine daha da bollaşabilmektedir. Dolayısıyla dönemler kısalmakta ya da tam tersine uzamaktadır. Böylelikle, tıpta amenorre diye adlandırılan durumla karşılaşılır: Zaman zaman oldukça uzun suren, arada normal regl dönemleriyle kesintiye uğrayan reglsizlik dönemleri.

Cinsel aygıt yollarında kansere çok sık rastlandığı bir yaştır bu. Dolayısıyla kadının, bu çağda, hiç değilse yılda bir kez saydam boya katmanıyla araştırma yaptırmasında büyük yarar vardır.

Aybaşı halinin ortadan kalkışı, her kadının hayatının kaçınılmaz bir fizyolojik, yani normal evresidir.

Menopoz ille de kendisine bağlanan çeşitli bozuklukları, sarsıntıları getirmez. Bu bozukluk ve sarsıntılar aslında yaşlanma olgusuna bağlı şeylerdir ve menopoz da bu olgulardan yalnızca birisidir.

Bununla birlikte hemen belirtelim ki birtakım bozukluk ve sarsıntılar, doğrudan doğruya regllerin ortadan kalkışına bağlıdır: Bunlar özellikle, ateş dalgaları ya da bu dalgaların eşdeğerleri, gece terlemeleri ve ancak yıllarca sonra beliren, bezlerin beslenmesine ilişik bozukluklardır.

İşin aslında bütün olup biten nedir? Yumurtalık, yaşlandıkça yedekteki morumsu yumrularını olgun yumrulara dönüştürme gücünü yitirmektedir. Yumurtalık salgısının yetersizliği ise bir hipofiz hormonları boşalımına yol açacaktır.

Ateş dalgalarını doğuran, hipofiz salgılamasındaki artıştır. Gene aynı çağda sık sık rastlanan birçok başka bozukluk ve sarsıntı ise menopoza doğrudan doğruya bağlı değildir: Bunlar arasında sinirliliği, uykusuzlukları, kolay yorulurluğu, aşırı kilo almayı ve cinsel isteğin azalmasını sayabiliriz. Ayrıca belirtelim ki menopoz, birçok kimsede hiç bir bozukluğa ve sarsıntıya yol açmaz.

Menopoza bağlı bozukluk ve sarsıntılar oldukça değişkendir ve alabildiğine kararsız bir seyir izler. Bu türden bozukluk ve sarsıntılara uğrayan kadınların bunları en kolay yol olan tıbbi yoldan tedavi ettirmekte kesinlikle duraksamamaları gerekir. Tıbbi tedavi, yerleşik inancın tersine hiç bir tehlikesi olmayan yoldur.

Menopoz, kadının hayatında önemli bir aşamadır. Analık artık mümkün olmadığına göre, kadının şöyle bir geriye bakıp hayatının bilançosunu çıkarmaya, başarıları ama aynı zamanda çoğunlukla başarısızlıkları da açıkça belirlemeye koyulduğu aşamadır. Bu aşamadaki depresyon (ya da sinirsel bunalım, boğuntu) hallerinin sıklığını açıklayan da budur.