Narkoanaliz nedir

Ruhi teşhislerde ve ruh tedavisinde kullanılan yeni bir metod. Özel maddeler (narkotik) yardımı ile yapay olarak sağlanan, fazla derin olmayan bir uyku hali sırasında, ruh hastası üzerinde psikanalizin daha kolay ve etkili bir biçimde uygulanacağı ilkesine dayanır.

Bu metod ilk olarak 1860 yılında İtalyan Salerio tarafından uygulanmıştır. Salerio eter koklatarak uyuttuğu hastalarda bir takım delirium durumlarının oluşumunu ve kökenini incelemiştir. Birkaç yıl sonra bromürler gibi narkotik maddelerin yardımı ile bazı akıl hastalıklarının tedavisi denenmiştir. Bununla birlikte bugünkü narkoanaliz metodunun ilk gerçek deneyleri 1922?de Almanya?da Schultz tarafından yapılmıştır. Schultz, Freud psikanalizinde uygulanan soru ve inceleme tekniğinden yararlanmıştır. 1930 yılından sonra etkileri hızlı fakat kısa süreli uyuşturucu ilâçların (sodyum pentotal gibi) bulunmasıyla narkoanaliz metodu yayılmıştır.

Narkoanaliz metodunun uygulanmasında barbitürik tipi uyuşturucu ilâçlardan (sodyum pentotal, amital, nembutal, narkoven gibi) yararlanılır. Bu uyuşturucu maddeler sabahlan aç karnına, hafifçe aydınlatılmış ve hiç bir yabancı kimsenin olmadığı sakin bir ortamda, hastaya damardan şırınga edilir. Derin bir uyku halinin meydana gelmemesi için hastanın gözündeki saydam tabakanın ışığa tepkisi kaybolur kaybolmaz ya da hastanın alt çenesi düşer düşmez, uyuşturucu ilâç kesilir.
Şuuraltının incelenmesi için narkoanaliz, narkosentez ya da narkoz incelemesi adları verilen üç değişik metodtan biri uygulanır. Narkcanalizde, ruhi inceleme ve bunu takip eden tedavi uykudan biraz önce tatbik edilir. Uyku halinin ilk belirtileri (esnemeler, kopuk kopuk sözler, uyku kökenli uyuşukluk) ortaya çıkar çıkmaz narkotik maddenin hastaya şırınga edilmesi durdurulur. Psikanaliz tekniğinin yardımı ile şuuraltının incelenmesine başlanır. Şuuraltında yatan ruhi bozukluk ve çatışmalar düzeye çıkar çıkmaz (yani ruhsal teşhis işlemi biter bitmez), ruh hekimi ruhi tedavi safhasına geçer. Bu safhada hasta, hekimin yardımı ile şuuraltındaki bozukluk ve çatışmaların farkına varır, bunları öğrenir. Hasta bu çatışma ve dengesizliklerin yetersizliğine inanınca tedavi sona erer. Ruh tedavisi için birçok seans gereklidir. Seanslar önceleri her gün daha sonra iki ya da üç haftada bir yapılır.

Narkosentez de uyku öncesi evresinde uygulanır. Bu metoda sadece ivegen darbesel nevroz hallerinde başvurulduğundan, hekimin hastaya, uğradığı şiddetli darbe hakkında inandırıcı bir açıklama yapması yeterlidir Böyle bir açıklama hastayı rahatsızlığın darbeden ileri geldiğine ve bu olayın etkisinin artık geçmiş olduğuna inandırır.