Neden yemek yeriz

Bazı kimseler için «yaşamak için yer», bazıları için de «yemek için yaşar» denilir. Her iki durumda da seçilen besini ve yenen miktarı, zaman zaman sağduyunun denetimi altına giren iştah belirler. Sağlık düzeninim sağlanmasında iştah önemli bir rol oynar.

İnsanların yiyeceklere karşı duydukları iştah çok duyarlı bir mekanizmayla denetlenir. Birçok erişkinin vücut ağırlığı 25 yıl boyunca hemen hemen aynı kalır. Oysa bu süre içinde yaklaşık olarak 12 ton besin yenmiştir; fakat bu işlem öyle düzenli bir şekilde ayarlanmıştır ki, vücut ağırlığı ancak 12 kilo oynar. Bu 25 yıl boyunca kişi alması gereken besinden günde bir dilim fazla ekmek yiyecek olursa, sürenin sonunda ağırlığı 25 kilo artabilir. Bu durumdan, insanların yedikleri besinleri titizlikle denetlemeleri gerektiği sonucu çıkarılabilir mi?

İnsan vücudu her gün aynı miktarda besine ihtiyaç gösterseydi, bu çeşit bir denetim yerinde olurdu. Oysa insanlar, kimi gün fazla fiziksel enerji harcarlar ve o günlerde tıpkı motora yakıt koyar gibi, çok besin almaları gerekir. Kimi gün de çok daha az fiziksel enerji kullanırlar ve o günlerde daha az besin almaları gerekir. Hemen herkes hafta sonunu dinlenerek geçirir. Bu tatil günlerinde iş günlerine oranla daha az ya da daha çok enerji harcanır. Her zaman yenilen besinin vereceği enerjiden fazlası harcanırsa bir çeşit enerji borçlanması olur; fakat bu borç sonraki günlerde, kısa bir süre için daha çok yemek yenilerek kapatılır.