Nefrektomi ne demektir

Bir böbreğin ameliyatla çıkarılması.

Böbrek herhangi bir sebeple, zedelendiği zaman ya da bir böbrek hastalığı sonunda bu yola başvurulur, öteki böbrek, sağlıklı olduğu sürece, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için yeterlidir.

Her iki böbrek de görev yapamayacak durumda ise, yapay böbrek aygıtı kullanılır.