Nöbetli hastalığın nöbeti sırasındaki davranış

Uyarıcı belirtilerin önceden duyulduğu durumlarda, nöbet başlamadan önce saralı kendisine güvenli bir ortam hazırlamaya çalışır. Nöbet sırasında hastanın dişleri arasına lastikten tampon koymak, çene kasılmaları olanak veriyorsa takma dişleri çıkarmak gerekir. Sıkı giysiler gevşetilmeli ve hasta, kolunu, bacağını çarpmayacağı bir yere yerleştirilmelidir. Nöbet geçtikten sonra hastanın yarım saat kadar dinlenmesi sağlanmalıdır.

Sara nöbetlerinin ne zaman geleceği bilinmediği için hastaya hastalığın gelişmesi ile ilgili hiçbir bilgi verilmemelidir. Nöbetler bütün yaşam boyunca ortaya çıkmayabileceği gibi, sık sık yineleyebilir veya haftada veya ayda bir gelebilirler. Hastalık belirtilerinin bütünüyle kaybolduğu durumlar çoktur. Gebelik sırasında, menopozdan sonra ve hasta bir şeyle uğraşırken nöbet gelmez.

SARGI Yaraların korunması amacıyla, vücudun bir kesiminin sarılmasını sağlayan bezler (bandaj). Sargı çok eski devirlerden beri kullanılmaktadır. Örneğin Mısır uygarlığında mumyalar sargıyla örtülmüştür.