Sadizm ne demektir

Açık saçık kitaplar ya da filmlerde en çok işlenen konuların başında sadizm ve onu tamamlayan bir sapma olan mazohizm yer alır. Hatta aynı konulara ciddi ve edebi romanlarda ve kimi zaman da televizyonda bile rastlanır. Batı dünyasının özellikle ilgisini çeken bir sapmadır bu. «Sadizm» terimi, XVIII. yüzyılda yaşamış bir Fransız soylusunun adından türemiştir. Adı Marquis de Sade olan bu yazar, kendi sapık davranışlarını ayrıntılı olarak anlatan yapıtlar yazmıştır. Günümüzde sadizm olarak nitelenen davranışlar eskiden de bilinen ve uygulanan şeylerdi.

Sadist, eşine çeşitli yollarla acı çektirmedikçe cinsel zevk duymayan ve orgazma ulaşamayan kişidir. Tek amacı eşini tam anlamıyla kendi egemenliği altına almaktır. Çoğu kez, karşısındakine acı çektirmek, sadistin orgazma ulaşabilmesi için yeterli olmakla birlikte, kimi zaman türlü eziyetlerle başlayan birleşme, normal bir şekilde, yani penisin döl yoluna girmesi ile sonuçlanabilir. Ancak sadist, eşinin acı çektiğini, aşağılık bir duruma düştüğünü görmeden penisinin sertleşmesine yol açacak cinsel coşkuyu duymaz ve coşkusu artmaz. Bütün acı çektirmek isteğine karşın, sadist kişi pek seyrek olarak eşini ciddî şekilde yaralar. Sadizmin hemen hemen bütün şekilleri bir «oyun» havası içindedir; tıpkı çocukların oynadıkları hırsız polis ya da savaşçılık oyunları gibi. Ama sadist kişinin bu sert gövde ve güç gösterilerinin gerisinde çok derin kaygılar yatmaktadır.

Ana babasının sevişmesini gören bir çocuk, çoğu kez babasının annesinin canını acıtmakta olduğuna inanabilir. Çünkü çok derin cinsel coşku, dış görünüş bakımından çok büyük bir acıyı andırır. Sadist kişi, eşinin canını yakmak gereksinmesini duyar. Bunu her yaptığında bilinçaltında şunları söylemektedir kendisine: «İşte bir kez daha tanıtladım ki kadın ölmüyor. Demek babam da annemi öldürmemiş.»
Eşini kırbaçlamaktan zevk alan adam ile, tanımadığı bir kadının zorla ırzına geçip sonra da onu öldüren adam arasında çok fark vardır. Irz düşmanları aynı zamanda sadist’olabilirler, ama tipik bir sadist olmadıkları kesindir.